Kontakt

Adres Siedziby Kancelarii:

1) ulica Balzaka 2b/26
53-025 Wrocław


2) ulica Pilczycka 196a/12
54-144 Wrocław

NIP: 886 112 84 44
Regon: 020781921

Adres email kancelarii:
biuro@k-kancelaria.pl


Adres email do doradcy i  telefon kontaktowy  :

telefon kontaktowy: 0 693339716
telefon kontaktowy: 0 503 136 365

Kontakt z asystentem Doradcy  :

asystent.doradcy@k-kancelaria.pl